Çalgı Eğitimi
Çalgı Eğitimi

Çalgı Eğitimi

Prof. Cihangir Terzi (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Doğan Sevinç (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Turunç (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğretmen Gürsel Dursun (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Serkan Halili (Bölüm Başkan Yardımcısı)