zeynep-hatipoglu

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Zeynep Ayşe Hatipoğlu

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Kompozisyon Bölümü

Çalışma Alanları:

Kompozisyon, Viyolonsel, Doğaçlama

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Yüksek Lisans: Müzik Yüksek Lisans Programı (Müzik Teorisi ve Kompozisyon), İTÜ, 2016 ;
Lisans: Kompozisyon Bölümü, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2013;
Lisans: Çalgı Bölümü, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2011.

İTÜ E-posta Adresi:

zhatipoglu@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

Zeynep Ayşe Hatipoğlu müzik eğitimine ortaokul yıllarında İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı’nda yarı zamanlı olarak viyolonsel bölümünde başladı. Lise eğitimini 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Lisesi (İTÜ TMDK) viyolonsel bölümünde, lisans eğitimini ise yine İTÜ TMDK ‘da Kompozisyon ve Viyolonsel bölümlerinde çift ana dal yaparak 2013 yılında tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Bakırköy Oda Orkestrası'nda yer aldı. 2016 yılında, danışmanlığını Ozan Baysal’ ın yaptığı “Tanburi Cemil Bey Viyolonsel Taksimlerinde Zaman” başlıklı tezi ile İTÜ TMDK Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Tez konusuyla ilgili olarak hazırladığı;

Hatipoglu, Z.A ve Baysal, O. (2016). Tanburi Cemil Bey' in Bestenigar Hüseyni ve Uşşak Viyolonsel Taksimlerinde Yapısal Planlama. Ayangil R, Tanburi Cemil Bey' e Armağan (s. 135-146) içinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi., Tanburi Cemil Bey’ in Bestenigar Yaylı tanbur ve viyolonsel taksimlerinin karşılaştırılmalı zaman analizleri. Fırat B. F., Abbasoğlu Z. Y., Tanburi Cemil Bey Sempozyum Bildirileri (s. 193-218) içinde. Baysal, O ve Hatipoglu, Z. A. (2016) Time and Temporality in Tanburi Cemil Bey Taksims, Dakam, MusiCult’16, bildiri ve makaleleri yayınlandı.

Sesin yolculuğu, Genç Besteciler Festivali'nde, Piyano ve Viyolonsel için “Rüzgar Gülü”, solo piyano için “Herhangi Bir pencere”, Viyolonsel ve piyano için “Dipsiz Göl” ve Elektro akustik kompozisyonu “not A cello” seslendirildi. 2015 yılında Merve Salgar ve Canfeza Gündüz’le birlikte, doğaçlama performanslarını ve besteleri seslendirdikleri SAVT grubunu kurdu. 2016 yılında “Onebeat İstanbul” adlı müzik değişim programına katılarak “NA-MUTE-NA” adlı projeyi aldığı burs ile tamamladı. 2016 yılında Gotland/Visby' de, VICC “Residency for Composers” programına katıldı. Müziğini bestelediği kısa film “Beyaz Perdeden Yeşil Sahaya” (2017) ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterildi. 2015 yılından beri, İTÜ TMDK Kompozisyon bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmekte, kompozisyon çalışmalarının yanı sıraBatı müziği, Çağdaş müzik, Türk makam müziği, doğaçlama gruplarında olarak yer almaktadır. Halen İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)’daDoktora öğrenimi sürdürmektedir.