eren-ozek

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Eren Özek

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Doç. Dr. / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Makam Teorisi, Frekans Analizi, Eser Analizi, Ud

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Sanatta Yeterlik: Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı, Haliç Üniversitesi, 2011;
Yüksek Lisans: Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı, Haliç Üniversitesi, 2005;
Lisans: Çalgı Yapım, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002

İTÜ E-posta Adresi:

eozek@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

www.erenozek.com,
https://soundcloud.com/erenozek

Biyografi:

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde üniversite tahsiline başladı. Lisans eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini Haliç Üniversitesi’nde tamamladı. “Türk Müziği’nde Çeşni Kavramı Ve İcra Teori Farklılıklarının Bilgisayar Ortamında İncelenmesi” başlıklı sanatta yeterlik tezini yazdı.

2010/2013 yılları arasında Tekirdağ Belediye Konservatuarı, Maddi Kültür Ürünleri Yapım Tasarım ve Müzik Teknolojileri Bölümü Başkanlığı yaptı ve ud dersleri verdi. 2009 yılında İTÜ TMDK’da öğretim görevlisi, 2013’te Beykent Üniversitesi GSF Müzik Bölümü’nde yardımcı doçent, 2014 yılında İTÜ TMDK Müzik Teorisi Bölümü’nde yardımcı doçent, 2016 yılında doçent oldu.

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok önemli projede ud icracısı olarak görev yaptı. Viyana Schauspielhaus Tiyatrosunda “Saray-Mozart alla Turca” oyunu ile Avusturya, Almanya, Belçika ve Lüksemburg’da 40’in üzerinde temsilde ud icracılığı yaptı. Dizi, film, tiyatro ve reklam müzikleri yaparak bestecilik çalışmalarında bulundu.

 2014 yılında “20. Yüzyıl Türk Müziği İcrasında Perde Anlayışı” ve “21. Yüzyıl Türk Müziği İcrasında Perde Anlayışı” adlı kitapları Türk Musikisi Vakfı tarafından, 2015 yılında "Enstrüman Yapım Eğitiminde Oransal Ölçeklendirme" adlı kitabı İTÜ Vakfı Yayınları tarafından yayımlandı.

 Türk müziği, makam kuramı, frekans analizi, enstrüman yapımı ve ud icracılığı alanlarında makaleler yazdı ve seminerler verdi. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü’nde Türk müziği teorisi ve solfeji, makam teorisi, eser analizi, ses sistemleri derslerini vermekte, aynı zamanda müzik teorisi bölüm ve anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.