ferda-unal

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Ferda Cengiz Ünal

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğr. Üyesi / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Müziği Solfej Nazariyatı, İleri Solfej, İleri Makam Teorisi, Eser Analizi, Üslup Repertuar, Repertuar Bilgisi, Dikte Deşifre, Yüksek Lisans Programında Türk Müziğinde Makamların Analitik Yapısının İncelenmesi, Bestekâr, Solist

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü 1980 

İTÜ E-posta Adresi:

fcunal@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

fcunal@yahoo.com

Biyografi:

20.08.1955 yılında Ordu’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini orada tamamladı.

1973 yılında İstanbul’a gelerek belediye konservatuarında ilk musiki bilgilerini aldı. Konservatuar yıllarında Prof.Nevzat Atlığ, Süheyla Altmışdört, İsmail Hakkı Özkan ve diğer hocalardan faydalanarak musiki bilgilerini geliştirdi.

1975 yılında İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi.

1979 yılında konservatuarı bitirdi. Konservatuardaki öğrencilik yıllarında,o sırada konservatuarda hoca olan Necdet Varol, Haydar Sanal, Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi, Bekir Sıtkı Sezgin, Tülin Korman, Demirhan Altuğ, Cüneyt Orhon, Prof.Alaattin Yavaşça, Prof.Ercüment Berker gibi hocalardan yararlandı.

1980 yılında asistan olarak göreve başladı.

1988 yılında solfej ve nazariyat dalında Yardımcı Doçent  oldu.

2003 yılında Türk Musikisi müzik teorisi anabilim dalını kurdu. Bu süre esnasında; Türk Müziği Solfej Nazariyatı, İleri Solfej, İleri Makam Teorisi, Eser Analizi, Üslup Repertuar, Repertuar Bilgisi, Dikte Deşifre, Yüksek Lisans Programında Türk Müziğinde Makamların Analitik Yapısının İncelenmesi derslerini verdi (Bu derslerin bazıları hala devam etmektedir).

Çok sayıda sempozyumlara katıldı ve bildiriler sundu. Bu bildirilerin bazıları ;

  • Erken Çocukluk Sürecinde Sanatsal Çerçevede Önce Milli Musiki ( Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi)
  • 2001 Yılı Haziran Ayında Almanya Bochum’da 16.Kemnade Uluslararası Müzik Festivali’nde Eğitim Faaliyetleri Çerçevesinde Tasavvufi-Mistik müzik ve felsefesi hakkında konferans (Festival Dergisinde Yayınlanmıştır) .
  • Başlangıçtan Cumhuriyet Dönemine Kadar Türk Musikisine Genel Bir Bakış (1997 Balıkesir Türk Müziği Sempozyumu)
  • Müziksel Gelişmede Atatürk’ün Türk Musikisinden Beklentileri (2002 Yılı Mayıs Ayında Müziksel Gelişmemizin Değerlendirilmesi Sempozyumu)

   
Konferans ve seminerler düzenledi. Konservatuarda ki hocalığı döneminde Niyazi Sayın, Mefaret Yıldırım, Nurten Erpek, Göksel Baykut, Prof. Selahattin İçli, Hurşit Ungay, Kani Karaca, Doç. Cahit Atasoy, İhsan Özgen, Erol Sayan, Prof. Nevzat Atlığ ve Prof. Fikret Değerli gibi hocalarla uzun yıllar çalıştı.

1994 Yılından 2017 yılına kadar yurtdışında Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz ve Pakistan’da çeşitli konserler verdi. Aynı dönemde yurtiçinde çeşitli televizyonlara solist sanatçı olarak katıldı. Yaptığı birçok beste TRT’de yayınlandı. En son ‘Şarkıların Sultanları’ adlı bir CD’de solist sanatçı ve müzik direktörü olarak görev aldı.

Cemal Reşit Rey, Atatürk Kültür Merkezi, Mustafa Kemal Amfi ’sinde birçok konser hazırlayıp şef olarak yönetti.

Lisans, yüksek lisans ve doktora sınavlarında bulundu.

Çeşitli yıllarda Temel Bilimler ve Ses Eğitimi bölüm başkanlıklarında bulundu. Aynı yıllarda ana sanat dalı başkanlığı görevini üstendi. Yine,  çeşitli yıllarda Türk Musikisi Devlet Konservatuarı yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

2017 yılına kadar bitirme ödevi ve yüksek lisans tezlerinde danışmanlık yaptı.

2017 senesinde ‘Türk Müziğinde Yüksek Solfeje Giriş’ adlı bir kitap yayınladı.

Halen, İTÜ Türk musikisi devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi olarak çeşitli bölümlerde görevini sürdürmektedir.