İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Değerlendirme Kriterleri ilan edilmiştir. 

Konservatuarımız Kayıt Kabul Esasları, Giriş Sınavı Değerlendirme Kriterleri ve Lisans Programları Başvurusu ile ilgili bilgilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.sis.itu.edu.tr/duyuru_ekler/TMDK/202510/duyuru_index.php