gizem-alever

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Gizem Alever

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Bestecilik Bölümü

Çalışma Alanları:

Klasik kemençe ve balkan müziğini kaldıracağız, sadece bestecilik kalacak

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: İTÜ MİAM Müzik, Kompozisyon (Devam ediyor);
Yüksek Lisans: Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı,İTÜ, (2019);
Lisans: Kompozisyon Bölümü, İTÜ TMDK, 2016

İTÜ E-posta Adresi:

alever@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

 

Biyografi:

26.03.1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelen Gizem Alever, lisans eğitimini 2016 yılında İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünden mezun olarak tamamladı ve aynı yıl İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Teorisi ve Kompozisyon Bölümü' ne girmeye hak kazandı. Lisans ve lisansüstü eğitimi boyunca yazmış olduğu müzikleri çeşitli şehirlerde ve Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Şenliği ile SKG Bridges Festival’ lerinde seslendirildi. 2019 yılında "Impact of Folk Music on the Works of Macedonian Classical Music Composers" isimli tezi ile Eray Altınbüken danışmanlığında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca kompozisyon çalışmalarını Oğuzhan Balcı ve Eray Altınbüken ile sürdüren Gizem Alever, şu an eğitimine İ.T.Ü Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi' (MİAM) nde kompozisyon bölümünde doktora yaparak devam etmektedir. Ayrıca 2018 yılından itibaren İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü' nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.