merve-orenc

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Merve Örenç

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Araş. Gör. / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Makam Müziği, Müzik Teorisi, Müzik Paleografyası

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı 2018 -
Yüksek Lisans: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı 2015 – 2018;
Lisans:İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü, 2015;
Ön Lisans:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 2008 – 2010 (ön lisans)

İTÜ E-posta Adresi:

orenc@itu.edu.tr

Biyografi:

Nagold’de dünyaya gelen Merve ÖRENÇ Müzik çalışmalarına on yaşında keman çalarak başladı, sonrasında ise kanun ve piyano eğitimi aldı. Beyoğlu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Lisans ve “ Nâyi Osman Dede’nin Rast Mevlevî Âyini’nin Karşılaştırmalı İncelenmesi” konulu tezi ile Yüksek Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Tarihsel müzikoloji, makam müziği, müzik teorisi ve müzik paleografyası alanlarında çalışmalarını sürdüren Örenç, doktora eğitimine devam etmektedir. Halen orkestra ve müzik topluluklarında yer almakta ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir