goktan-ay

Öğretim Üyesi/Elemanı Adı Soyadı:

Göktan Ay

Unvan Bilgileri, Bölümü:

Dr. Öğr. Üyesi / Müzik Teorisi Bölümü

Çalışma Alanları:

Türk Halk Bilimi (Türk Folkloru), Türk Halk Müziği, Türk Müziği, Genel Müzik Eğitimi, Solfej-Dikte Eğitimi, İletişim

Mezun Olunan Lisans/YL/Doktora Programı:

Doktora: İ.Ü.İletişim Fak.Radyo_TV Böl.-1988,
Yüksek Lisans: İ.Ü.İletişim Fak. Radyo_TV Böl.-1985,
Lisans: İstanbul TMDKonservatuarı-Temel Bilimler Bölümü-1980

İTÜ E-posta Adresi:

ayg@itu.edu.tr

Web Adresi (Kişisel ya da Akademik):

http://web.itu.edu.tr/~ayg/

Biyografi:

1957 yılında Artvin-Ardanuç’ ta doğdu. İlk, orta, lise tahsilini babasının öğretmenliği nedeni ile Tokat’ta yaptı. 1974’de K.B. Halk Dansları Eğitim Merkezi’nde göreve başladı. Aynı zamanda Gazi Üniv. Müzik Bölümüne devam etti. 1975 yılında Istanbul Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nın kurulması ile Temel Bilimler Bölümü’nün sınavlarını kazandı, Konservatuarın ilk öğrencilerinden ve mezunlarından oldu. 1979 da bilim sınavlarını vererek “asistan” olarak göreve başladı.

1982 yılında, Konservatuarın YÖK yasası ile İTÜ Rektörlüğü’ne bağlanması ile “okutman”, 1985 yılında, Üniversitelerarası Kurulca yapılan “yabancı dil sınavlarını da” vererek “sanatçı öğretim elemanı”, 1987 yılında “Y.Doç.” ünvanlarını alarak “ sanatçı öğretim üyesi” oldu. 1988 yılında devam etmekte olduğu İ.Ü. İletişim Fak. Radyo-TV yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak “Dr.” ünvanını aldı.

Konservatuarda THO Böl., Başk.Yard.,THO Ana Sanat Dalı Başk., Çalgı Eğt. Böl. Başk. Yard., Konservatuar Yönetim Kurulu Üyeliği, Konservatuar Müdür Yardımcılığı, Konservatuar Müdürü Projeler Danışmanı görevlerinde bulundu.

Türk kültürünü tanıtmak ve geliştirmek amacı ile çok sayıda toplantılar düzenledi, sempozyumlara katıldı, danışma ve bilim kurullarında yer alarak destek verdi. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde THM toplulukları kurdu, yönetti, konserler verdi. İTÜ T.M.D.Konservatuarı Mezunlar Derneği’ni kurdu(1989), başkanlığını uzun süre devam ettirdi, genel kurul kararı ile “Onursal Başkan” oldu.

Konservatuarda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlikte önemli tezlere danışmanlık yaptı. Üniversiteler Kanununun gözden geçirilmesinde “rapörtör” olarak görev aldı. MEB Şuralarında “kültür/sanat alanında” çağrılan isim oldu. Kültür Şuraları’na katıldı.

1993’te, Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’ni (Müzdak) kurdu. Ülkenin, alanında tek ve özgün festivali olan “Istanbul Türk Müziği Günleri/Festivali” ni, her yıl kaliteden vazgeçmeden (25. Yılındadır) devam ettirerek, geleneksel hale getirdi. Bu program içinde hazırlamış olduğu sempozyumlarla, bilim ve sanat insanlarının çalışmalarını ortaya koymalarına ve gelişmeye imkan sağladı. Hazırladığı sempozyum kitapları Kültür Bakanlığı’nca (6 adet), YTÜ’nce (1 adet), Medipol Ün. (1 adet), Avcılar Belediyesi (2 adet),Marmara Ün. (1 adet) basıldı. Konserleri TRT ekranlarından, bildirileri Kültür Bakanlığından yayınlayarak ülke çapında yaygınlığı sağladı.

Müziğin ve konservatuarların Batı-Türk diye ayrılmalarının yanlış olduğunu ısrarla belirterek, “Ulusal Devlet Konservatuarı” yapılanma modelini hazırladı ve YÖK’e sundu.

Kanal 6 da canlı, TRT İstanbul Radyosunda açıklamalı programlar hazırladı, TRT İstanbul Televizyonu ve özel kanallarda programlara konuk oldu, akademik destek sağladı.

Türk Musıkisi Vakfı Mütevelli Üyesi, Folklor Kurumu Üyesi, ve Başbakanlık GSGM THOF Gözlemci’si olup, Başbakanlık GSGM Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı THM; “Danışma Kurulu Üyesi, Kurslar Akademik Danışmanı - Öğretim Üyesi ve Seçici Kurul Üyesi” olarak fahri görevler yapmaktadır.

Folklora Giriş-1990 ve Folklor( Halkbilim)-1999 adlı kitabı, 90’a yakın başarı ve teşekkür belgesi/plaketi, internette değişik sitelerde (internethaber.com ve enpolitik.com’da devam etmektedir) eğitim-kültür-sanat alanında 1500’ e yakın makalesi vardır. Yazılarında Türk kültür ve sanatının çok zengin olduğunu, bu zenginliğin ancak birlik ve beraberlik içinde gelişip büyüyeceğini, ayrışımların yerini üretimin alması gerektiğini belirtti.

Halen İTÜ T.M.D. Konservatuarı Sanatçı Öğretim Üyesidir, evli ve 2 çocuk babasıdır.