muÌ_zikoloji

Programın Amacı

Bu programın gerekçesi; müzik biliminin kapsadığı alanlarda, çağdaş eğitim metotlarının kullanıldığı bir yapı içerisinde, müzik araştırmacı kişiliği ile lider, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel yetkinliğe sahip, ülkemizin ve dünyanın kültürel çeşitliliğini yeni kuşaklara aktarabilecek, ayrıca çağımızda bilimlerarası bütünleşmeyi sağlamak amacı doğrultusunda müzik biliminin doğasında var olan "disiplinler-arası" bilinç ile yeni sentezlere ulaşabilecek saygın bilim insanları yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim yapmaktır.

Müzikoloji araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır ve kısaca müziğin bilimsel tarafıdır. Sadece müzikal tecrübe ve değerlerin değil, toplum içinde bu değerler hakkında bilinen ve düşünülen her şeyin bir araştırmaya dayalı olarak, bir disiplin içerisinde uygulanan bilimsel metotlarla açıklanmasıdır. Müzikoloji disiplini; çalışma alanlarının çeşitliliği ve geniş kapsamı nedeniyle tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji, folklor, etnomüzikoloji ve popüler müzik gibi bir çok farklı alt başlık altında çalışabilir. Aynı zamanda müzikolojiye karakterini veren en büyük özelliği disiplinlerarası kimliğidir. Sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, dilbilimi, psikoloji, felsefe, fizik, matematik gibi pek çok disiplin ile temaslar ve ortak çalışmalar sonucunda müzik-kültür-kimlik ilişkisine dair çıkarımlarda bulunup, toplumun müzik yoluyla anlamlandırılması hedeflenir.

Programın Yapısı

* Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı altında 2011–2012 Bahar yarıyılında eğitime başlayacak olan Müzikoloji Yüksek Lisans Programı bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

* Müzikoloji Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bilimsel Hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir. Birinci dönem Bilimsel Hazırlık sınıfı olup, en az 4 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

* Programa kabul edilen öğrenci İngilizce sınavını başardıktan sonra, danışmanın onayı ile derslerine başlayabilir. Programın dili Türkçe’dir. % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır. Programında, öğrenciler toplam kredinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE doktora programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

* Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.

Başvuru Koşulları

2015-16 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız

Ders Listesi

Hazırlık Dersleri
MZJ 501H Müzik Teorisi
MZJ 503H Makam Teorisi
MZJ 505H Müzik Tarihi
MZJ 507H Research Methods in Music

Zorunlu Dersler
MZJ 502E Foundations of Historical Musicology
MZJ 504 Etnomüzikolojinin Temelleri
MZJ 501 Karşılaştırmalı Müzik Teorileri
MZJ 503E Music, Culture and Creativity

Seçmeli Dersler
MZJ 506 Lale Devri ve Müzik
MZJ 508E Identity Issues in Music
MZJ 510E Anthropology of Music
MZJ 512 Müzik Felsefesi
MZJ 514 Çağdaş Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri
MZJ 516E Critical Approaches to Popular Music
MZJ 518 Alan Araştırmasında Güncel Tartışmalar
MZJ 520 Makam Çözümleme I
MZJ 522E Music Cultures: Regions and Trends
MZJ 507 III.Selim Devri ve Müzik
MZJ 509 Müzik ve Toplumsal Cinsiyet
MZJ 511 Etnomüzikolojide Güncel Tartışmalar
MZJ 513E Sociology of Music
MZJ 515E Performance Theories
MZJ 519 Geleneksel Müziklerde Transkripsiyon ve Analiz
MZJ 521 Makam Çözümleme II
MZJ 590 Seminer
MZJ 592 Tez Çalışması

Akademik Kadro

Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı
Prof. Songül Karahasanoğlu
Prof. Dr. Atilla Coşkun Toksoy
Prof. Dr. Belma Kurtişoğlu
Prof. Yalçın Çetinkaya
San. Öğr. Gör. Dr. Süleyman Şenel

 
Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı (Program Koordinatörü)
Doç. Dr. Belma Kurtişoğlu
Doç. Dr. Atilla Coşkun Toksoy