slider5

İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2017-2021 STRATEJİK PLANI

MİSYON/ÖZGÖREV

Sanatsal ve değerlerimizle günümüz sanat akımlarıyla şekillenen yaratıcı süreçte geçmişten beslenerek var olmak, uluslararası sanatsal ve bilimsel ilerleme ile değişimlere açık, bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı ve yaratıcı sanatçı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı, araştırmacı yetiştirmek İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının varlığının amacıdır.

VİZYON/ÖZGÖRÜŞ

Müzik ve sahne sanatları alanında bilimsel, sanatsal uzmanlığı ve yaratıcılığı esas alan lider bir konservatuvar olmaktır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda öncülüğü hedefleyen ve çağdaş eğitimin dinamiklerini devamlı takip ederek akademik çalışmalar yayınlamak, bilimsel toplantılar ve sanatsal etkinlikler düzenlemek İTÜ TMDK’nın vizyonudur.

DEĞERLER

  1. Müzik eğitimi ve icrasında kalite ve mükemmellik
  2. Geleneksel değerler ışığında yenilikçilik ve yaratıcılık
  3. Sosyal ve kültürel odaklı öğretiler
  4. Sanatın ruhu içerisindeki etik ve estetik değerler
  5. Yönetimde şeffaflık ve tarafsızlık ilke ve değerlerini benimsemiş bir İTÜ TMDK

İTÜ TMDK 2017-2021 Stratejik Planlanını indirmek için tıklayınız.