erasmus807018079dd06eb0aadeff000031839c

Başvuru ve Bilgi

İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 2005 yılından beri Avrupa Birliği’nin Eğitim Programlarından biri olan Erasmus/LL Programı’na dahildir. Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizmi'nin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır. Erasmus programı Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliği'ne üye olmaya aday Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya’daki yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Ülkelerin ilgili resmî kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’ne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi – EÜB (Erasmus University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus ve Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

Tüm başvuru bilgilerine http://www.erasmus.itu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.