muÌ_zik-teorisivekompozisyon

Programın Amacı

Müzik Teorisi araştırmaya, çözümlemeye, yeni teoriler oluşturmaya ve bunları bir sistematik içinde bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı bir alandır. Kompozisyon ise eldeki verilerden yola çıkar ve yeni eserler üretir. Yeni eser üretiminde tarihsel ve güncel teorik bilgi sahibi olmak, eldeki verileri yorumlamada ve yaratıcılık sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Müzik Teorilerinin Kompozisyon teknikleriyle ilişkilendirilerek lisansüstü düzeyde eğitimi ve öğretimi gerekmektedir. İTÜ SBE bünyesinde açılması önerilen Müzik Teorisi ve Kompozisyon yüksek lisans programı, gerek müzik teorisi gerekse kompozisyon dalında uzmanlaşacak, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Programın Yapısı

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı altında 2013-2014 eğitim öğretim yılında  eğitime başlayacak olan Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programı bir dönemi bilimsel hazırlık olmak üzere toplam 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönem 14 hafta ders ve bir hafta sınav haftası olmak üzere 15 haftadan oluşur. Program süresi SBE diğer programları ile paralellik takip eder.

Müzik Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programında 24 kredilik dersin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler 3+0 kredilidir. Bilimsel Hazırlık sınıfı dersleri kredisizdir. Birinci dönem Bilimsel Hazırlık sınıfı olup, en az 4 ders alma ve başarma mecburiyeti vardır.

Programa kabul edilen öğrenci İngilizce sınavını başardıktan sonra, danışmanın onayı ile derslerine başlayabilir. Programda  % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır.

Programda, öğrenciler seçmeli derslerin toplam kredisinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisans üstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

Dönem sonu değerlendirmesi için İTÜ Lisans Eğitimi Not Sistemi kullanılır.   
 
Başvuru Koşulları

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız


Ders Listesi

Hazırlık Dersleri (Güz)
Müzik Teorisi               
Makam Teorisi            
Müzik Tarihi  
Research Methods In Musıc
 
1. Yarıyıl - Zorunlu Dersler  (Bahar)
Karşılaştırmalı Müzik Teorileri    
Orkestrasyon Stilleri ve Çözümleme 
 
2. Yarıyıl - Zorunlu Dersler (Güz)  
Musıc, Culture and Creatıvty         
Yeni Akımlar ve Müzik    
 
1. Yarıyıl -  Seçmeli Dersler
Avrupa ve Türk Makam Müziklerinde Karşılaştırmalı Çözümleme: 17-18. yy               
Armonilemede Modern Yöntemler                            
Türk Müziği Teorisi: Makam ve Usul                          
Solo Enstruman ve Oda Müziği Yazımı     
Yöresel Müzik Türlerinde Biçim ve Ritm   
 
2. Yarıyıl -  Seçmeli Dersler
Avrupa ve Türk Makam Müziklerinde Karşılaştırmalı Çözümleme: 19. yy      
Gelenek, Politika ve Müzik Teorisi                
Türk Müziğinde Çağdaş Kompozisyon      
Koro ve Orkestra Yazımı     
Çağdaş Nota Yazım Sistemleri        
Seminer            

Tez Çalışması 

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Prof. Cihangir Terzi
Prof. Songül Karahasanoğlu
Doç. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy
Doç. Dr. Ozan Baysal
Doç. Gülay Karamahmutoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Eray Altınbüken
Öğr. Gör. Dr. Nail Yavuzoğlu
 
Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
Doç. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy
Doç Dr. Ozan Baysal