çalgıses

Programın Amacı

Türkiye’nin geleneksel müzik sanatına ait birikimini değerlendirebilen, bakış açısını kökten kopmadan geleceğe doğru geliştirebilen, ulusal sanatçı kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, temsil ettiği sanatın akademik donanımını kavramış çalgı ve ses alanında uzman yorumcular yetiştirmek, ülkemiz müzik sanatının gelişimi ve ulusal - uluslararası platformlarda temsiliyeti açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu bağlamda İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çalgı ve şan metodolojisinin lisansüstü düzeyde öğretilerek uygulandığı Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması amaçlanmış ve gerekli resmi çalışmalar tamamlanarak 4.8.2014 tarihi itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Vurgulanan amaçlar doğrultusunda hazırlanan bu program, bünyesinde iki ayrı anasanat dalını barındıran disiplinlerarası yeni bir programdır.

Programın Misyon ve Vizyonu

*Çalgı ve ses alanında gereksinim duyulan, bilimsel, sanatsal ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek,

*Türk müziği ve batı müziği eğitimi veren üniversitelerin çalgı ve ses bölümlerinin lisans programlarını tamamlamış sanatçı adaylarının yorumculuk becerilerini ve akademik donanımlarını geliştirmek,

*Ulusal ve uluslararası ölçekte sahne tecrübelerini artırmak ve çağdaş sunum yöntemlerimi öğretmek,

*Müzik eserlerine dair analitik bakış açısını geliştirmek ve üst düzeyde performanslar yaptırmak,

*Akademik ve sanatsal içerikli kurumlar bünyesinde ve bağımsız müzik sektörü içerisindeki ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli ve saygın sanatçılar yetiştirmek,

*Sanatsal çalışmaları disiplinlerarası perspektifte değerlendirebilecek çağdaş bir eğitim sistemi çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak.

Program Hakkında Genel Bilgiler

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler SBE’nin başvuru koşullarını yerine getirdikten sonra yazılı sınav ve sözlü/mülakat sınav olmak üzere iki kademeli giriş sınavına alınırlar.

*Yazılı sınavlar ile ilgili soru alanları program yürütme kurulu üyelerince belirlenir ve program kabul komisyonu tarafından uygulanır. Sözlü/Mülakatta ise adayın başvuru alanına göre çalgısal veya vokal performans/lar istenir.

*Programa kabul edilen öğrencilerin derse yazılabilmeleri için merkezi yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ya da İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından İTÜ Rektörlüğünün belirlediği baraj puanı veya üzerini almaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için YÖK’ün öngördüğü kurallar uygulanır

*Programın dili Türkçe-İngilizce’dir. %70 oranında Türkçe, % 30 oranında İngilizce ders alma zorunluluğu vardır. Toplam kredinin % 50’si zorunlu, diğer % 50’si ise seçmeli derslerden tamamlanır.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli Yüksek Lisans Programında, toplamda 24 kredilik limitin 12 kredisi zorunlu, 12 kredisi seçmeli derslerden tamamlanır.

*Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezsiz Yüksek Lisans Programında, toplamda 36 kredilik limitin 18 kredisi zorunlu, 18 kredisi seçmeli derslerden tamamlanır.

*Programda, öğrenciler toplam kredinin %50’sini kendi programlarından, diğer dersleri SBE lisansüstü programlarından veya farklı üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarından danışmanının onayı ile alabilirler.

* İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı “İTÜ Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” mevzuatları çerçevesinde yürütülür.

Başvuru Koşulları

2016-17 güz yarıyılı başvuru koşulları için tıklayınız 

Programın Anasanat Dalı Başkanı ve Koordinatörü:

Doç. Dr. Ali Tüfekçi

Program Yürütme Kurulu:

Prof. Cihangir Terzi
Prof. Dr. Ali Tüfekçi
Prof. Adnan Koç
Prof. Nermin Kaygusuz

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cihat Aşkın
Prof. Adnan Koç
Prof. Cihangir Terzi
Prof. Devlet Devrim Öztaş
Prof. Metin Eke
Prof. Nermin Kaygusuz
Prof. Songül Karahasanoğlu
Prof. Dr. Ali Tüfekçi
Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu
Prof. Ayşegül KOSTAK Toksoy
Doç. Dr. Sinem ÖZDEMİR Göçeri
Doç. Cihan Yurtçu
Doç. Jülide Gündüz
Doç. Neva Özgen
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şensoy
San. Öğr. Gör. Dr. Süleyman Şenel

DERSLER

1. YARIYIL - ZORUNLU DERSLER

CSP 501                ÇALGIDA İLERİ İCRA 1

CSP 503                SESTE İLERİ İCRA (THM) 1

CSP 505                SESTE İLERİ İCRA (TSM) 1

CSP 507 E            PSYCHOLOGY OF CONCERT STAGE

1. YARIYIL -  SEÇMELİ DERSLER

CSP 509                METOT HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME (ÇALGI)

CSP 511                METOT HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME (SES)

CSP 513                TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGILARI

CSP 515                19. VE 20. YÜZYILDA TÜRK MUSİKİSİNDE YENİLİKÇİ BESTEKÂRLAR

2. YARIYIL - ZORUNLU DERSLER

CSP 502                RESİTAL 1

CSP 504                ÇALGIDA İLERİ İCRA 2

CSP 506                SESTE İLERİ İCRA (THM) 2

CSP 508                SESTE İLERİ İCRA (TSM) 2

2. YARIYIL-  SEÇMELİ DERSLER

CSP 510                YAKIN COĞRAFYALARDA KARŞILAŞTIRMALI ÇALGISAL MÜZİKLER  

CSP 512                TÜRK DÜNYASI MÜZİKLERİ

CSP 514                TÜRK MÜZİĞİNDE TÜRLER VE BİÇİMLER 

CSP 516                SES FİZYOLOJİSİ

CSP 518 E            NEW MUSIC TRENDS

3. YARIYIL - ZORUNLU DERSLER

CSP 517                ÇALGIDA İLERİ İCRA 3

CSP 519                SESTE İLERİ İCRA (THM) 3

CSP 521                SESTE İLERİ İCRA (TSM) 3

CSP 523 E            COMMUNICATION IN PERFORMANCE

3. YARIYIL – SEÇMELİ DERSLER

CSP 525                DOĞAÇLAMA 1

CSP 527                BİRLİKTE ÇALMA 1 TSM

CSP 529                BİRLİKTE ÇALMA 1 THM

CSP 531                BİRLİKTE ÇALMA 1 BM

CSP 533                BAĞLAMADA MIZRAPSIZ ÇALIŞ TEKNİKLERİ 1

CSP 535                PİYANO EDEBİYATI 1

CSP 537                KEMAN EDEBİYATI 1

CSP 539                İCRADA ÜSLUP VE TAVIR 1 (TSM)

CSP 541                İCRADA ÜSLUP VE TAVIR 1 (THM)

4. YARIYIL – ZORUNLU DERSLER

CSP 520                ÇALGIDA İLERİ İCRA 4

CSP 522                SESTE İLERİ İCRA (THM) 4

CSP 524                SESTE İLERİ İCRA (TSM) 4

CSP 526                RESİTAL 2

CSP 599                BİTİRME PROJESİ

4. YARIYIL – SEÇMELİ DERSLER

CSP 528                DOĞAÇLAMA 2

CSP 530                BİRLİKTE ÇALMA 2 TSM

CSP 532                BİRLİKTE ÇALMA 2 THM

CSP 534                BİRLİKTE ÇALMA 2 BM

CSP 536                BAĞLAMADA MIZRAPSIZ ÇALIŞ TEKNİKLERİ 2

CSP 538                PİYANO EDEBİYATI 2

CSP 540                KEMAN EDEBİYATI 2

CSP 542 E            ACADEMIC TEXT WRITING

CSP 544                İCRADA ÜSLUP VE TAVIR 2 (TSM)

CSP 546                İCRADA ÜSLUP VE TAVIR 2 (THM)